ห้องพัก
ดีไซน์ที่โดดเด่นและกว้างขวาง

ห้องพักผ่านการออกแบบและเลือกสรรวัสดุที่งดงาม มีคุณภาพเพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในการพักผ่อน สามารถรองรับผู้มาเยือนได้ถึง80 ห้องพัก ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ ได้ถึง 3 รูปแบบ คือ ห้องสุพีเรีย ห้องดีลักซ์ และห้องสวีท  ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบมาตรฐาน ให้มีความคล่องตัว สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการพักผ่อน

ห้องสวีท (ญี่ปุ่น)

ห้องสวีท (ญี่ปุ่น)

พื้นที่ : 70 ตารางเมตร
ดีไซน์ที่โดดเด่นและกว้างขวาง
รูปภาพ

ห้องสวีท (หลุยส์)

พื้นที่ : 70 ตารางเมตร
ดีไซน์ที่โดดเด่นและกว้างขวาง
รูปภาพ

ห้องสวีท (หลุยส์)

ห้องดีลักซ์

ห้องดีลักซ์

พื้นที่ : 35 ตารางเมตร
VIEW ROOM

ห้องสุพีเรีย

พื้นที่ : 30 ตารางเมตร
รูปภาพ

ห้องสุพีเรีย

Back to Top